Λιπομέτρηση

Με τον προηγμένο πολυσυχνοτικό αναλυτή τμηματικής ανάλυσης σύστασης σώματος Tanita BC 418 αποκτάμε πλήρη εικόνα για τη σύσταση του σώματος, εφαρμόζοντας 2 συχνότητες για ανάλυση σύστασης σώματος υψηλής ακρίβειας και τμηματικά.

Οι παράμετροι που υπολογίζονται στη μέτρηση είναι:

• Λίπος %
• Λίπος kg
• Άλιπη μάζα
• Μυϊκή μάζα
• Συνολικά υγρά σώματος
• Δείκτης μάζας σώματος
• Οστική μάζα
• Σωματική κατάταξη
• Σπλαχνικό λίπος
• Βασικός μεταβολικός ρυθμός
• Basal Metabolic Rate indicator
• Τμηματική κατανομή σωματικού λίπους (άνω/κάτω άκρα, κορμός)
• Ισορροπία μυϊκής μάζας
• Επίδοση και μυϊκή μάζα μυών κάτω/άνω άκρων και κορμού
• Τμηματική ανάλυση για κάθε κάτω και άνω άκρο και κορμό: Ποσοστό λίπους και αξιολόγηση, Μυϊκή μάζα kg και αξιολόγηση, Reactance/resistance και phase angle