Λιπομέτρηση

 

Το ποσοστό λίπους στο σώμα είναι ένας σημαντικός δείκτης της υγεία, καθώς έχει ρόλο σε πολλές βασικές λειτουργίες του σώματος, όπως η παραγωγή ορμονών, η αποθήκευση ενέργειας και η προστασία των οργάνων.

Η υπερβολική ποσότητα λίπους στο σώμα, γνωστή ως παχυσαρκία, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για πολλές χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη τύπου 2, υπέρταση.

Το ιδανικό ποσοστό λίπους στο σώμα ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας του ατόμου. Ωστόσο, γενικά, τα άτομα με υγιές βάρος έχουν ποσοστό λίπους 18-25% για τους άνδρες και 25-31% για τις γυναίκες (βλ. σχήμα 2).

Με τον προηγμένο πολυσυχνοτικό αναλυτή τμηματικής ανάλυσης σύστασης σώματος Tanita BC 418 αποκτάμε πλήρη εικόνα για τη σύσταση του σώματος, εφαρμόζοντας 2 συχνότητες για ανάλυση σύστασης σώματος υψηλής ακρίβειας και τμηματικά.

Οι παράμετροι που υπολογίζονται στη μέτρηση είναι:

• Λίπος %
• Λίπος kg
• Άλιπη μάζα
• Μυϊκή μάζα
• Συνολικά υγρά σώματος
• Δείκτης μάζας σώματος
• Οστική μάζα
• Σωματική κατάταξη
• Σπλαχνικό λίπος
• Βασικός μεταβολικός ρυθμός
• Basal Metabolic Rate indicator
• Τμηματική κατανομή σωματικού λίπους (άνω/κάτω άκρα, κορμός)
• Ισορροπία μυϊκής μάζας
• Επίδοση και μυϊκή μάζα μυών κάτω/άνω άκρων και κορμού
• Τμηματική ανάλυση για κάθε κάτω και άνω άκρο και κορμό: Ποσοστό λίπους και αξιολόγηση, Μυϊκή μάζα kg και αξιολόγηση, Reactance/resistance και phase angle

 

 

 

Τα φυσιολογικά εύρη ποσοστού του λίπους ανάλογα το φύλο και την ηλικία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.