Λιπομέτρηση

λιπομέτρηση καφετζόπουλος νίκος

Το ζύγισμα δεν μπορεί να μας δώσει εικόνα για την σύσταση του σώματος μας.    Έτσι πολλές φορές τυχαίνει ένα άτομο να έχει φυσιολογικό βάρος, αλλά το λίπος στο σώμα του να είναι αυξημένο. Με τη λιπομέτρηση βλέπουμε αναλυτικά το λίπος, τη μυϊκή μάζα και τα υγρά του σώματος, τόσο πριν, όσο και κατά την διάρκεια του προγράμματος. Βασικός στόχος είναι πάντα η απώλεια λιπώδους μάζας και η διατήρηση της μυϊκής. 

Οι παράμετροι που υπολογίζονται στη μέτρηση είναι:

 • Ποσοστό σωματικού λίπους %
 • Βάρος σωματικού λίπους %
 • Επιθυμητό ποσοστό λίπους %
  Βασικός μεταβολικός ρυθμός (Kcal)
 • Αγωγιμότητα σώματος
 • Δείκτης σωματικής μάζας
 • Επιθυμητό βάρος
 • Άλιπο βάρος
 • Άλιπος ιστός
 • Λίτρα νερού
 • Ποσοστό νερού %
 • Επιθυμητό νερό
 • Εκτίμηση συνολικών ημερησίων ενεργειακών απαιτήσεων (ημέρα / εβδομάδα)

 

Καταγραφή